"Zij kwamen uit Hoogeveen" - Familie IJmker in nieuwe monografie Historische Kring Hoogeveen

Het is verrassend wat Historische Verenigingen met veel enthousiaste inzet op lokaal niveau weten op te zetten. Aan de mooie reeks monografieën van de Historische Kring Hoogeveen is nu weer een prachtig boek toegevoegd van de schrijfster Nel Jongejans. Zij heeft dat geschreven op basis van veel research met haar inmiddels overleden zuster Guus Jongejans over hun familie IJmker, nadat zij geboeid werden door het uitzoeken van nagelaten papieren na het overlijden van hun moeder.

 

Het is een prachtig boek geworden, dat ondersteund met veel feitenmateriaal en illustraties 7 episoden uit het leven van hun voorouders in de 19e eeuw behandelt:

1. IJmkers tijdens de Bataafse Vrijheid
2. Jan Kroesen, soldaat en relschopper
3. Turf varen van Hoogeveen naar Amsterdam
4. Volk uut 't Hoogeveine
5. Hij hef dat slag verveend
6. De kerk der vaderen
7. Kentering

Het biedt een boeiend inzicht in de Hoogeveense samenleving met de veenderijen, schippers en keuterboeren.

Dat raakt bovendien vele snaren bij mij persoonlijk, omdat mijn eigen familie Koster - ook een schippersfamilie - met veel namen verweven is met de IJmkers.

coverijmkerkln.jpg

Complimenten! En dan belooft de aankondiging van de Historische Kring Hoogeveen om er volgend jaar in het jubileumjaar nog een schepje bovenop te gaan door dan zelfs 2 monografieën uit te willen brengen veel.