Er is behoefte aan een "Nieuwe geschiedenis van Drenthe"

m.duijvendak.jpg

‘Moet er een nieuwe geschiedschrijving van Drenthe komen?’ (na de uitgave van 1985)
Drenthe is een provincie die een nieuwe geschiedenis behoeft.

Dat was het onderwerp van de lezing Prof. Dr. M.G.D. Duijvendak, hoogleraar Regionale Geschiedenis RUG tijdens de Jaarvergadering op 18 april.

Onder leiding van Jan Heringa werd het boek Geschiedenis van Drenthe medio 80-er jaren uitgebracht.
Zie ook de Powerpoint presentatie, waarin Maarten Duijvendak vertelde over het ontstaan van het boek ‘de geschiedenis van Drenthe’.

Uiteindelijk deden de auteurs, onder leiding van Heringa, er 12 jaar over om het boek De geschiedenis van Drenthe samen te stellen. Duijvendak signaleert, dat het boek goed ontvangen werd in 1982, maar komt nu wel tot de conclusie, dat er nog wel veel punten missen in dit boek.

Gelukkig kan er anno 2012 op andere manieren onderzoek gedaan worden en ook zijn er zoveel meer publicaties waaruit geput kan worden. Ook zijn er andere visies gekomen. Vooral de visie dat de vanzelfsprekendheid van de grenzen van een provincie nu wegvalt. Je moet nu eerder denken aan trans-regionale geschiedenis. De toehoorders kregen voorbeelden te zien van boeken die de geschiedenis van Groningen laten zien op een nieuwe manier. Vooral tekst met veel beeldmateriaal.
Maarten Duijvendak vroeg zich af welke discussie wij hier in Drenthe zouden moeten aangaan. Ambiëren wij een nieuw boek? Wie neemt het initiatief? Het Drents Archief, de DHV, de Drentse provinciale historicus?

De conclusie was wel, dat het gezamenlijk werken aan een geschiedenisboek vaak enthousiasme genereert voor nieuwe ideeën. Dhr Boekholt, die ook in de zaal zit, vraagt zich af of wij niet moeten beginnen met een boek over de laatste 50-60 jaar. De provinciaal historicus Michiel Gerding voegt toe, dat hij er tot nu toe voor gekozen heeft om de contacten vooral via de gemeenten te leggen, en hij geeft aan dat er al een paar publicaties zijn die het vermelden waard zijn, zoals bijv. Ach, lieve tijd én Als de dag van gisteren.

De vergadering ging na de officiële afsluiting nog verder in kleine groepjes. Wie zal deze uitdaging aangaan, het herschrijven van de geschiedenis van Drenthe?

In aanvulling op dit verslag ook nog het lemma over de "Geschiedenis van Drenthe" uit de digitale Encyclopaedie Drenthe.