Nieuw nummer Waardeel

Het 1e nummer van Waardeel in 2015 is verschenen met artikelen over de Ruilverkavelingen op de Drentse essen, een boekrecensie over "Flint" over zwerfkeien, Heyboer en Drenthe, het Familiehotel in Paterswolde en de "Inspiratielijst Drentse geschiedenis" waar het project Geheugen van Drenthe over de nieuwe geschiedenis van Drenthe de komende jaren nog meer van zal laten horen en de vaste rubrieken. Omdat het inlegblad Bulletin niet meer verschijnt is het dus des te belangrijker geworden, dat uw (evt gewijzigde) e-mail adres bij ons bekend is (door te geven onder <Contact> via de knop <Opgeven mailadres leden> op deze site).

Wanneer de inhoud u aanspreekt is het ook in de boekhandel te kopen voor € 4,75, maar nog makkelijker is het om u op te geven als lid van de DHV via de knop boven deze pagina. Dan krijgt u alle 4 nummers van Waardeel van dit jaar plus het Drents Genealogisch Jaarboek en de Nieuwe Drentse Volksalmanak van afgelopen jaar voor de contributie van € 27,50 (+ € 2,50 extra wanneer u geen machtiging tot automatische incasso wenst te geven). Een indruk van de artikelen van de afgelopen jaren vindt u bij Info Platform onder de knop Publikaties & bronnen> Index DHV publikaties (NB de schuifbalk gebruiken om alle overzichten op die pagina te zien).

CvrWrdl15 1

Ruilverkavelingen op de Drentse essen
Om de landbouw efficienter te maken zijn in de loop der jaren veel akkers gewisseld van eigenaar. De overheid experimenteerde met wetgeving en de vorm waaronder de kavelruil plaatshad. In Drenthe ontstond vervolgens een bijzondere noviteit; de kavelruil op initiatief van de boeren zelf. Bernhard Hanskamp deed onderzoek naar de verschillende vormen van ruilverkaveling op de Drentse essen.

Keien met een erfgoedstatus
Een half jaar geleden werd het boek Flint. Zwerver uit de oertijd gepresenteerd. Anja Schuring las deze publicatie voor Waardeel

Heyboer en Drenthe
Geïnspireerd door Vincent van Gogh trok Anton Heyboer vlak na de Tweede Wereldoorlog naar het bosrijke Drenthe. Harm R. Hoek geeft in dit artikel een beeld van de avonturen die de beroemde kunstenaar er samen met zijn nieuwe vriend Hans Heyting beleefde.
 
Inspiratielijst Drentse geschiedenis
In de zomer van 2014 boog een groot aantal experts zich over de vraag naar leemten in onze kennis van de Drentse geschiedenis. De historici Erwin Karel (Rijksuniversiteit Groningen) en Mark Goslinga (Drents Archief) doen verslag.