Nieuw nummer Waardeel

Het 2e nummer van Waardeel in 2015 is verschenen met artikelen over de Drentse Fiets4daagse, een historische moord in Roderwolde, Middeleeuwse muur- en gewelfschilderingen in Drentse kerken, Johan van Ewsum op Mensinge en de vaste rubrieken. Omdat het inlegblad Bulletin niet meer verschijnt is het dus des te belangrijker geworden, dat uw (evt gewijzigde) e-mail adres bij ons bekend is (door te geven onder <Contact> via de knop <Opgeven mailadres leden> op deze site).

Wanneer de inhoud u aanspreekt is het ook in de boekhandel te kopen voor € 4,75, maar nog makkelijker is het om u op te geven als lid van de DHV via de knop boven deze pagina. Dan krijgt u alle 4 nummers van Waardeel van dit jaar plus het Drents Genealogisch Jaarboek en de Nieuwe Drentse Volksalmanak van afgelopen jaar voor de contributie van € 27,50 (+ € 2,50 extra wanneer u geen machtiging tot automatische incasso wenst te geven). Een indruk van de artikelen van de afgelopen jaren vindt u bij Info Platform onder de knop Publikaties & bronnen> Index DHV publikaties (NB de schuifbalk gebruiken om alle overzichten op die pagina te zien).

WrdlCvr15 3

Het gouden jubileum van de Drentse Fiets4Daagse
Dit jaar wordt voor de vijftigste keer de Drentse Fiets4Daagse verreden. Anja Schuring verdiepte zich in de historie van Nederlands grootste fietsevenement. "Ik heb zelf verschillende keren meegedaan en als inwoner van Assen heb ik heel wat fietsers voorbij zien komen. In de jaren tachtig werd de stad ermee overspoeld. Tegenwoordig zie ik ze nog maar zelden." Waar zijn al die fietsers eigenlijk gebleven?'

Een historische moord in Roderwolde
Sinds december 2014 is het boek Het drama van Justina Abelina verkrijgbaar. Het boek is geschreven door Wim Ensing en Paul Brood recenseerde het voor Waardeel.

In volgorde van verdwijning
Het noorden van Nederland is relatief rijk aan middeleeuwse muur- en gewelfschilderingen. In Friesland bezitten de kerken van Westergeest, Britsum en de Martinikerk te Bolsward een groot aantal beeldende voorstellingen, en dat is eveneens het geval in de kerken van Noordbroek, Loppersum en Middelstum in Groningen. Ook de Groninger binnenstadskerken zijn rijk aan schilderingen. In Drenthe daarentegen zijn ze op de vingers van een hand te tellen, al waren het er ooit meer. Justin E.A. Kroesen deed onderzoek naar de schilderingen in Drentse kerken.
Middeleeuwse muur- en gewelfschilderingen in Drentse kerken

Johan van Ewsum op Mensinge
Johan van Ewsum (tI570), kleinzoon van ridder Onne Ewesma, was een van de meest opmerkelijke bewoners van havezate Mensinge in Roden. Vincent Jonkheid deed een paar jaar lang onderzoek naar de bewoners van Mensinge. Over het onderwerp zijn inmiddels twee publicaties verschenen.' Dit artikel gaat over de zaken die speelden in Johans persoonlijke leven in relatie tot het landgoed en over wat hij heeft betekend voor Mensinge.