Nieuw nummer Waardeel

Het 4e nummer van Waardeel in 2015 is verschenen met artikelen over historische dameskleding uit Drenthe 1765-1915, interieuronderzoek en de bouwgeschiedenis van Oldengaerde, een recensie over een rondleiding op de Begraafplaats Veenhuizen, een opgedoken 2e schilderij van de kinderen 'De Coninck', de Asser oorlogsmonumenten en het Drachtster trammetje en de vaste rubrieken. Omdat het inlegblad Bulletin niet meer verschijnt is het dus des te belangrijker geworden, dat uw (evt gewijzigde) e-mail adres bij ons bekend is (door te geven onder <Contact> via de knop <Opgeven mailadres leden> op deze site).

Wanneer de inhoud u aanspreekt is het ook in de boekhandel te kopen voor € 4,75, maar nog makkelijker is het om u op te geven als lid van de DHV via de knop boven deze pagina. Dan krijgt u alle 4 nummers van Waardeel van dit jaar plus het Drents Genealogisch Jaarboek en de Nieuwe Drentse Volksalmanak van afgelopen jaar voor de contributie van € 27,50 (+ € 2,50 extra wanneer u geen machtiging tot automatische incasso wenst te geven). Een indruk van de artikelen van de afgelopen jaren vindt u bij Info Platform onder de knop Publikaties & bronnen> Index DHV publikaties (NB de schuifbalk gebruiken om alle overzichten op die pagina te zien).

CvrWrdl15 4

Historische dameskleding uit Drenthe 1765-1915
Over de geschiedenis van Drenthe is al veel gepubliceerd. Veelal gaat het hierbij om beschrijvingen over provinciale en lokale besturen, personen en gedenkwaardige gebeurtenissen. Op materieel gebied komen naast bouwwerken nauwelijks andere zaken aan de orde. In dit artikel beschrijft Aafke A. Huizing uit Gasselte de rijke cultuur van dameskledij in Drenthe. Het gaat dan niet over klederdracht, maar over wat de echtgenotes en dochters van notabelen en rijke eigenerfde boeren naar de laatste mode droegen.

Interieuronderzoek en de bouwgeschiedenis van Oldengaerde
Net buiten het Drentse dorp Dwingeloo ligt de voormalige havezate Oldengaerde. Deze havezate kent een interessante, maar ook een deels nog onduidelijke bouwgeschiedenis. Eva Osinga-Dubbelboer onderzocht het interieur en de geschiedenis van Oldengaerde. Ze vertelt hier over haar bevindingen.

De arme dood. Begraafplaats Veenhuizen - een rondleiding
Het Vierde Gesticht noemden de Veenhuizers de begraafplaats aan de Eikenlaan wel eens spottend. Drie gestichten voor de levenden en het vierde voor de doden. Voor de armen en verpleegden gold doorgaans: eenmaal Veenhuizen, altijd Veenhuizen. Anja Schuring schreef een rondleiding over de begraafplaats om de lezer in te wijden in de geheimen van deze bijzondere plek. Bertus Boivin schreef een recensie.
 
Een tweede schilderij van de kinderen 'De Coninck' opgedoken
In november 2014 verscheen Het drama van Justina Abelina de Coninck. Het boek gaat over een persoonlijke zoektocht van de auteur naar het verhaal over de mysterieuze dood van deze adellijke dame in 1734. Een belangrijk onderdeel van het verhaal is een schilderij van Hermannus Collenius waarop ook het slachtoffer is afgebeeld. Onlangs is gebleken dat Collenius nog een schilderij van de familie De Coninck heeft gemaakt. In dit artikel, geschreven door Wim Ensing, zullen de achtergronden en omzwervingen van beide schilderijen centraal staan.
 
Asser oorlogsmonumenten. Herinneren en herdenken 1940-1945
Eerder dit jaar kwam het boek Asser oorlogsmonumenten. Herinneren en herdenken 1940-1945 uit. Auteurs Germa Greving en Jan Ridderbos beschrijven in het boek alle oorlogsmonumenten in Assen. Het zijn negentien monumenten die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog. Plaquettes, maar ook keien en struikelstenen. Allemaal met de bedoeling om de namen van de slachtoffers die erop staan, te blijven herinneren en eren.
David Barnouw las de publicatie voor Waardeel.