Nieuw nummer Waardeel

Het 3e nummer van Waardeel in 2015 is verschenen met artikelen over de Middeleeuwse geschiedenis van Veenhuizen, 't Schippershuus in Hoogeveen, een Engelse expeditie naar Drenthe in 1878, een journalistieke biografie over Relus ter Beek , bijzonder aardewerk uit de 6de eeuw v.Chr. en de vaste rubrieken. Omdat het inlegblad Bulletin niet meer verschijnt is het dus des te belangrijker geworden, dat uw (evt gewijzigde) e-mail adres bij ons bekend is (door te geven onder <Contact> via de knop <Opgeven mailadres leden> op deze site).

Wanneer de inhoud u aanspreekt is het ook in de boekhandel te kopen voor € 4,75, maar nog makkelijker is het om u op te geven als lid van de DHV via de knop boven deze pagina. Dan krijgt u alle 4 nummers van Waardeel van dit jaar plus het Drents Genealogisch Jaarboek en de Nieuwe Drentse Volksalmanak van afgelopen jaar voor de contributie van € 27,50 (+ € 2,50 extra wanneer u geen machtiging tot automatische incasso wenst te geven). Een indruk van de artikelen van de afgelopen jaren vindt u bij Info Platform onder de knop Publikaties & bronnen> Index DHV publikaties (NB de schuifbalk gebruiken om alle overzichten op die pagina te zien).

WrdlCvr15 3kln

In een krans van keistenen, een bijzondere archeologische observatie van schoolmeester Freerk de Muinck in 1906 bij Veenhuizen
Veenhuizen is vooral bekend door de Maatschappij van Weldadigheid, die daar in 1823 ver weg van de bewoonde wereld een dwangkolonie voor bedelaars en later ook voor weeskinderen uit Amsterdam stichtte. Over het middeleeuwse verleden van Veenhuizen is maar weinig bekend. Conservator archeologie van het Drents Museum Vincent van Vilsteren vindt in een krantenbericht uit 1906 voldoende aanleiding om de middeleeuwse geschiedenis van Veenhuizen nader uit de doeken te doen. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor schoolmeester Freerk de Muinck.  

Een plaquette Op 't eerste huis van Hoogeveen
In Hoogeveen staat op de kruising van de Hoofdstraat en de Schutstraat een bijzonder pand met een rijke geschiedenis: 't Schippershuus. Tegenwoordig kan eenieder er terecht voor een natje en een droogje, maar honderden jaren geleden stond de deur niet voor iedereen open. Albert Metselaar beschrijft de opmerkelijke geschiedenis van het Schippershuus.

Lukis en Dryden: een Engelse expeditie naar Drenthe in 1878, Interview met Wijnand van der Sanden
Twee Britse oudheidkundigen documenteerden al in 1878 veertig Drentse hunebedden. De gedetailleerde tekeningen die zij maakten, zijn nu eindelijk gepubliceerd in het boek In het spoor van Lukis en Dryden. Twee Engelse oudheidkundigen tekenen Drentse hunebedden in 1878. Wijnand van der Sanden is schrijver van het boek en geldt als provinciaal archeoloog van Drenthe bovendien als hunebedden-deskundige bij uitstek. De aangewezen persoon dus om vragen te beantwoorden als: waarom kregen juist Engelse onderzoekers deze opdracht? Wie waren die Lukis en Dryden eigenlijk? En wat gebeurde er nadien met hun onderzoeksresultaten? Waardeel sprak met Van der Sanden.

Een journalistieke biografie over Relus ter Beek
Onlangs verscheen 'Relus ter Beek - Een handelsreiziger in de politiek (1944-2008)' Van de hand van Lukas Koops, die zelf spreekt van een 'journalistieke biografie'. Hein Klompmaker recenseerde het boek voor Waardeel.

Van Ruinen naar Wommels?
Modes zijn van alle tijden en dat gold vroeger ook voor handgemaakt gebruiksaardewerk. Hunebedbouwers en hun nazaten vervaardigden zorgvuldig gevormd en fijnzinnig versierd aardewerk, maar in een groot deel van de Bronstijd (ca. 2000-1200 v.C) brachten vele generaties huisvrouwen slechts grove, zware tonvormige potten voort. In de eeuwen daarop verfijnde de smaak echter weer. De buitenkant werd glad gemaakt, de wand dunner (en daarmee de pot lichter) en er ontstond variatie in de algehele vorm: nauw- en wijdmondige potten, bekers en schalen. En zo kwam het dat in NW-Niedersachsen en Noord-Nederland in de 6e eeuw voor Chr. een stijl tot ontwikkeling kwam die ook moderne mensen wel aanspreekt. Ernst Taayke beschrijft dit aardewerk, dat bekend is geworden onder de naam Ruinen-Wommels, vernoemd naar een urnenveld en een terp.