Nieuw nummer Waardeel

Het 1e nummer van Waardeel in 2014 is verschenen met weer een keur aan aantrekkelijke artikelen mbt de Drentse geschiedenis, met nu ondermeer aandacht voor wat er met zwerfkeien gebeurde, de Bijzondere Vrijwillige Landstorm, de Sectio Caesarea in Drenthe, veranderende EHBO-tijden, het verhaal van de verzetsstrijder Ds Rinze Douma en de vaste rubrieken. Omdat het inlegblad Bulletin niet meer verschijnt is het dus des te belangrijker geworden, dat uw (evt gewijzigde) e-mail adres bij ons bekend is (door te geven onder <Contact> via de knop <Opgeven mailadres leden> op deze site).

Wanneer de inhoud u aanspreekt is het ook in de boekhandel te kopen voor € 4,75, maar nog makkelijker is het om u op te geven als lid van de DHV via de knop boven deze pagina. Dan krijgt u alle 4 nummers van Waardeel van dit jaar plus het Drents Genealogisch Jaarboek en de Nieuwe Drentse Volksalmanak van afgelopen jaar voor de contributie van € 27,50 (+ € 2,50 extra wanneer u geen machtiging tot automatische incasso wenst te geven). Een indruk van de artikelen van de afgelopen jaren vindt u bij Info Platform onder de knop Publikaties & bronnen> Index DHV publikaties (NB de schuifbalk gebruiken om alle overzichten op die pagina te zien).

CvrWrdl2014-1

‘Brood voor keien’ op de Hondsrug
De zwerfkeien, die in Drenthe in grote aantallen aanwezig waren, werden voor allerlei doeleinden gebruikt. In de achttiende en negentiende eeuw werden ze ook handelswaar. Bertus Liewes
geeft in dit artikel een beeld van waar de zwerfkeien voor gebruikt werden en hoe deze handel in zijn werk ging.

Als ‘t moet; de Bijzondere Vrijwillige Landstorm
Het Drents Museum kreeg onlangs een vaandel van de afdeling Borger van de B.V.L., de Bijzonder Vrijwillige Landstorm. Peter Schonewille, conservator van het Drents Museum, beschrijft
in dit artikel wat de Bijzonder Vrijwillige Landstorm was.

Sectio Caesarea in Drenthe
De vroegste vermelding van een moeder die de keizersnede overleefd zou hebben, komt uit het jaar 1500. De keizersnede bleek door de eeuwen heen een uiterst redmiddel te zijn in een
levensbedreigende situatie die met een bijna zekere dood voor moeder, kind of beide afliep. Henk M. Luning stelt de vraag hoe de situatie in Drenthe zich verhield ten opzichte van de rest van ons
land.

Ds. Rinze Douma (1910-1945)
In dit artikel belicht Jan Ridderbos het leven en de strijd van een tot nu toe vergeten verzetsstrijder: ds. Rinze Douma. In 1936 werd Rinze Douma bevestigd als predikant bij de Gereformeerde Kerk
van Emmer-Compascuum. Douma verzette zich op twee fronten: het ideologische verzet tegen het gedachtegoed van de bezetter, en het praktische verzet tegen maatregelen van diezelfde bezetter.