Nieuw nummer Waardeel

Het 3e nummer van Waardeel in 2014 is verschenen met een nummer waarin de nieuwe kleuren uitvoering goed tot zijn recht komt. De artikelen mbt de Drentse geschiedenis besteden ondermeer aandacht aan een memorie aan koning Lodewijk Napoleon om Drenthe op de kaart te krijgen, de tentoonstelling in het Drents Museum met Daniël Lohues' persoonlijke keuzes over de geschiedenis van Z.O. Drenthe, de smeltwaterheuvels tussen Ruinen en Pesse en Mr Sibrand Gratama's bibliotheek van het Hof van Drenthe en de vaste rubrieken. Omdat het inlegblad Bulletin niet meer verschijnt is het dus des te belangrijker geworden, dat uw (evt gewijzigde) e-mail adres bij ons bekend is (door te geven onder <Contact> via de knop <Opgeven mailadres leden> op deze site).

Wanneer de inhoud u aanspreekt is het ook in de boekhandel te kopen voor € 4,75, maar nog makkelijker is het om u op te geven als lid van de DHV via de knop boven deze pagina. Dan krijgt u alle 4 nummers van Waardeel van dit jaar plus het Drents Genealogisch Jaarboek en de Nieuwe Drentse Volksalmanak van afgelopen jaar voor de contributie van € 27,50 (+ € 2,50 extra wanneer u geen machtiging tot automatische incasso wenst te geven). Een indruk van de artikelen van de afgelopen jaren vindt u bij Info Platform onder de knop Publikaties & bronnen> Index DHV publikaties (NB de schuifbalk gebruiken om alle overzichten op die pagina te zien).

Wrdl14-3

Bericht voor de koning 
S.J. van Heiden aan Lodewijk Napoleon over Drenthe anno 1806
Sigismund Jacques van Heiden diende in 1806 een memorie in bij de zojuist aangetreden koning Lodewijk Napoleon. De memorie had de bedoeling een beeld te geven van het Drenthe van toen en van de mogelijkheden die de Landschap te bieden had. 
Jan K.H. van der Meer heeft de memorie uit het Frans vertaald en in zijn historische context geplaatst. 
 
'Hier kom ik weg' 
Daniel Lohues' persoonlijke geschiedenis van (Zuid-Oost) Drenthe 
Van 16 september tot en met 9 november 2014 organiseert het Drents Museum samen met muzikant Daniel Lohues de tentoonstelling 'Hier kom ik weg'. De bekendste Drent van Nederland kreeg de vrije hand om zijn favoriete kunstwerken en voorwerpen bij elkaar te brengen uit de collectie van het Drents Museum en daarbuiten. Floor Huisman, assistent conservator van het Drents Museum, schrijft in dit artikel wat er in de tentoonstelling te zien is. 
 
Smeltwaterheuvels tussen Ruinen en Pesse 
Bijzondere ondergrond en rijk cultureel erfgoed 
Tussen Ruinen en Pesse liggen vijf smeltwaterheuvels. Deze heuvels zijn ontstaan in de laatste fase van de voorlaatste ijstijd. Reinder Reinders en 5tijn Arnoldussen beschrijven in dit artikel de verschillende smeltwaterheuvels en waarde hiervan. 
 
De tegel 
De afbeelding op de albumhoes van de nieuwste CD van Daniel Lohues is een tegel uit het gebouw van het Drents Museum. Jan Jaap Heij schrijft in dit artikel over het ontwerp van deze tegel. 
 
Mr. Sibrand Gratama en de bibliotheek van het Hof van Drenthe 
De bibliotheek van het voormalige Hof van Drenthe is dit jaar verhuisd naar de Universiteitsbibliotheek in Groningen. Paul Brood heeft onderzoek gedaan naar de inhoud en de herkomst van deze bibliotheek en schrijft in dit artikel over de uitkomsten van dit onderzoek.