Historische foto's

Leden login / NieuwsbriefLeden login: toegang tot leden content (na eenmalig registreren) / Nieuwsbrief: ook hier registreren.

WELKOM BIJ DE DRENTSE HISTORISCHE VERENIGING

Nieuwsbrief Drents Prehistorische Vereniging - aug

U kunt natuurlijk u zelf ook aanmelden voor de Nieuwsbrief van de DPV, maar het lijkt ons goed vanwege het in elkaar grijpen van de belangstellingsgebieden van DHV en DPV om hier ook deze Nieuwsbrief op te nemen.

Boek 120 jaar Dennenoord Zuidlaren

De Commissie Lentis Erfgoed presenteert medio november 2015 het boek 'Dennenoord Getekend'. Een boek, geschreven t.g.v. 120 jaar Dennenoord. Veel paviljoenen en dienstgebouwen uit het verleden en het heden worden uitgebreid in woord en beeld gebracht. Met als bonus een Data DVD met ongelofelijk veel mooie plattegronden. Men vroeg onze aandacht voor deze uitgave. In bijlage een voor intekenformulier.

Slagerij Neanderthalers bij Assen ontdekt

Met een vondst van ca 450 stenen oerwerktuigen op een akker bij Assen is een slagerij uit de laatste ijstijd ontdekt. Vermoedelijk vilden Neanderthalers in het Weichselien (± 50.000 jaar geleden) daar hun jachtbuit. Zie bijgaand artikeltje uit de Volkskrant van 7 juli 2015      SlagerijIJstijdAssen

Lezing op Locatie "Drentse boermarken, vroeger en nu" - 10 oktober

Op 10 oktober houdt de DHV een Lezing op Locatie over de Drentse boermarken, vroegere en nu. De precieze tijd (waarschijnlijk 15:30 tot ca 21:00 uur) en plaats worden nog nader bepaald.
's Middags beginnen we met een wandeling in het esdoornlandschap onder leiding van Bernard Hanskamp.
Na een broodmaaltijd met soep volgt de lezing.

Nieuw nummer Waardeel

Het 2e nummer van Waardeel in 2015 is verschenen met artikelen over de Drentse Fiets4daagse, een historische moord in Roderwolde, Middeleeuwse muur- en gewelfschilderingen in Drentse kerken, Johan van Ewsum op Mensinge en de vaste rubrieken. Omdat het inlegblad Bulletin niet meer verschijnt is het dus des te belangrijker geworden, dat uw (evt gewijzigde) e-mail adres bij ons bekend is (door te geven onder <Contact> via de knop <Opgeven mailadres leden> op deze site).

Wanneer de inhoud u aanspreekt is het ook in de boekhandel te kopen voor € 4,75, maar nog makkelijker is het om u op te geven als lid van de DHV via de knop boven deze pagina. Dan krijgt u alle 4 nummers van Waardeel van dit jaar plus het Drents Genealogisch Jaarboek en de Nieuwe Drentse Volksalmanak van afgelopen jaar voor de contributie van € 27,50 (+ € 2,50 extra wanneer u geen machtiging tot automatische incasso wenst te geven). Een indruk van de artikelen van de afgelopen jaren vindt u bij Info Platform onder de knop Publikaties & bronnen> Index DHV publikaties (NB de schuifbalk gebruiken om alle overzichten op die pagina te zien).

WrdlCvr15 3

Lees meer...

Sprekerslijst

In het verleden bestond er een zgn Sprekerslijst ten behoeve van vooral de Historische Verenigingen, waaruit men kon putten voor het organiseren van een lezing. Deze was echter zeer achterhaald. Onze secretaris heeft zich ingespannen om een geactualiseerde lijst bijeen te sprokkelen en de genoemde personen aan te schrijven of zij beschikbaar zijn voor de op deze lijst gepubliceerde onderwerpen.
Wanneer u belangstelling heeft voor zo'n lezing, dient u de betrokkene zelf te benaderen en een en ander nader te regelen.
Mensen zijn, die ook geïnteresseerd zijn om op deze lijst vermeld te worden, dienen hun gegevens op te geven bij de secretaris van de Drentse Historische Vereniging Ferry Sieders. Zijn contactgegevens staan onder de menuknop Contact

DHV-prijs 2014 uitgereikt - 13 mei

Op 13 mei 2015 is de DHV-prijs voor de Drentse geschiedenis voor het jaar 2014 uitgereikt aan Cees van Dijk uit Emmen. De prijs is hem toegekend voor het schrijven van  het boek “Harm Boom (1810-1885) - schrijver, journalist, podagrist”.
Het boek over Harm Boom voldoet naar de mening van de jury in alle opzichten aan de criteria voor de DHV-prijs. Het bevat een wezenlijke bijdrage aan de beschrijving van de Drentse geschiedenis, beschikt over uitstekende inhoudelijke kwaliteiten, het is origineel en toegankelijk en het onttrekt het leven van een bijzondere Drent aan de vergetelheid.
Op de foto: de winnar Cees van Dijk (r) en Harm Boom (l), die een eervolle vermeding kreeg,
  DHVprs2014Kln

Lees meer...

Nieuw nummer Spitwa(a)rk - Carspel Oderen

GERHARD GROOTJANS, HUNEBEDDEN, LANDARBEIDERSWET, GENEALOGIE FAMILIE VAN ROSSUM

Spitwa(a)rk begint met een herinnering aan de Odoorner postbesteller Gerhard Grootjans, geschreven door zijn inmiddels overleden dochter Geertje Grootjans. Roel Sanders vertelt over de bestaande en verdwenen hunebedden in de voormalige gemeente Odoorn. Van de hand van Jacob Westendorp is er een artikel over de landarbeiders rond 1920. Roelof Hoving schreef een in memoriam over Geert van Rossum Hzn. en als eerbetoon is er van deze veelschrijver de genealogie van zijn familie geplaatst. Uit de krant besteedt aandacht aan de opening van de in 1962 vernieuwde christelijke school in 2e Exloërmond. Rondblik van Jan Wierenga gaat over hupholt en nog wat. De middenplaat laat de belangstelling zien toen koningin Wilhelmina en prins Hendrik na de grote veenbrand in Valthermond op bezoek kwamen.
In Oderen verandert een gedicht over de vooruitgang in het begin van de 20e eeuw: de trein. Herkent u het nog? gaat over Klijndijk. Op de voorpagina het woonhuis een winkelpand uit 2e Exloërmond van K. Schippers uit begin vorige eeuw.

Postbesteller Gerhard Grootjans

Gerhard Grootjans

 

Lees meer...

Foto's LoL en workshop "Foto's van vroeger" - 22 maart

Waarschijnlijk heeft u wel een familiealbum in de kast staan, een heel oud album van voor de oorlog of een van recenter datum. Familiefoto’s zijn van alle tijden. Had u altijd al willen weten hoe oud sommige foto’s zijn? Of kon u wel wat tips gebruiken over hoe u uw foto’s het beste kunt bewaren?

Dat kwam allemaal aan de orde tijdens de speciale Lezing op Locatie (LOL) op zondag 22 maart in het Drents Archief in Assen. De DHV organiseerde in samenwerking met het Drents Archief een middag over foto’s van vroeger, waar u alles te weten kon komen over fototechniek, het dateren, analyseren en conserveren van uw foto’s.

Lees meer...

Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland

Op 6 maart organiseerde het Drents Archief samen met het Drents Landschap een inspiratiemiddag over immaterieel erfgoed. Tijdens deze inspirerende middag (waarvan hier het programma) werden historische verenigingen en anderen opgeroepen om lokale en regionale tradities door te geven aan het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Het centrum maakt een inventarisatie van alle tradities en gebruiken in Nederland. Kent u nog een traditie die van onschatbare waarde is en niet verloren mag gaan? Neem dan contact op met het centrum. Kijk voor meer informatie op http://www.volkscultuur.nl/nationale-inventaris_40.html

Meer artikelen...

  1. Nieuwe website over "Drenthe in de oorlog"
  2. Foto's uitreiking DHV-prijs 2013 Musical De Opgejaagden - 7 mei
  3. Nieuwe toevoegingen Genealogieproject Joodse Begraafplaats Assen
  4. Småland graniet in onze hunebedden
  5. Symposium "Gelezen in Drenthe" - 2 november
  6. Nou hoort u het ook eens van een ander: Oudste boot
  7. Facebookpagina DHV
  8. Nieuwe serie Stolpersteine Emmen - 26 juni
  9. Na 1 jaar project "Nieuwe Geschiedenis van Drenthe" van start
  10. Verhelderen registratie procedures